• Personal & Lediga tjänster

Vet du varför vi har så låg personalomsättning?

Personalen trivs hos oss!

Följande konkreta mål har Idel Rent AB som syfte att uppnå:

 

Vid nyanställning ska vi informera och utbilda personalen inom ergonomi och ergonomiska städmetoder. Vi ska lägga stor vikt på de risker som kan finnas i vårt arbete. Samtidigt ska vi informera om företagets ansvar, och om skyldigheterna som den anställde har för att verka för en god arbetsmiljö och ansvar för kundens egendom och lokaler.

 

För att öka kvalitén inom företaget skall hela eller stora delar av personalstyrkan få kompetenshöjande utbildning. Personalen skall själva kunna se och bedöma behov av olika insatser.

 

Personalen skall ha relevant utbildning och kompetens med förmåga att arbeta självständigt, flexibelt och kunna ta egna initiativ.

 

Personalen skall ha kunskap och utbildning avseende all utrustning, maskiner, metoder och kemikalier som används inom vårt yrkesområde.Personal inom Idel Rent AB ska kunna tala och förstå det svenska språket om arbetet sker under dagtid.

 

Av säkerhetsskäl samt som en extra trygghet tar vi på Idel Rent ansvar för att ta ut en upplysning från brottsregistret på all personal vi anställer.

 

Samtidigt vill jag informera om att vi värdesätter den samanhållning som vi skapat här på  Idel Rent! Vi Uppskattar vår duktiga personal och vet att en extra klapp på axeln gör skillnad. Dom ska känna sig behövda, duktiga och trygga i sitt arbete, det är då dom utför det som allra bäst!

Vi har kollektivavtal med Almega och samtlig personal är rätt försäkrade.

     Ett urval av personalens egenskaper     

 

 

  I             - Initiativrika

     D           - Driftiga

      E           - Erfarna

            L           - Lyhörda

 

         R            - Rutinerade         

          E            - Engagerade

        N            - Noggranna

       T            - Trygga

Är du lokalvårdaren Idel Rent söker?

  • (max 50 MB)